top of page

Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau - Politika) apibrėžia kursų su Vaida Alijeva (toliau - Kursai) dalyvių (toliau - Naudotojų) duomenų rinkimą, naudojimą, laikymą.

 

Kursų kūrėjai gerbia Naudotojų privatumą, todėl garantuoja, kad šioje mokymosi platformoje Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai.

 

Identifikavimo duomenys

Naudotojų identifikavimo informacija reikalinga tam, kad Kurso kūrėjai galėtų patvirtinti Jūsų užsakymą ir suteikti jums mokymosi paslaugą.

 

Naudotojai turi teisę mokytis anonimiškai. Kurso kūrėjai renka tik tuos duomenis, kuriuos nurodo patys Naudotojai.Kurso kūrėjai nesudarinėja jokių klientų sąrašų ir neperduoda jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su mokymosi paslaugos suteikimu. Surinkta Jūsų asmeninė informacija lieka pas Kurso kūrėjus. Ši informacija naudojama siekiant teikti mokymosi paslaugas, jas palaikyti, susisiekti su Jumis dėl užsakymų ar kitų iškilusių klausimų, pristatant naujienas ir pan.

 

Studentas pateikdamas savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

 

Duomenų apsauga

Kurso kūrėjai nesidalija Jūsų asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tam tikrus, čia pateiktus atvejus. Norėdami įvykdyti tam tikrus būtinus veiksmus, t.y. užskaityti kredito kortelių apmokėjimus (pvz. paypal).

 

Visa asmeninė Naudotojo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.

 

Atkreipiame dėmesį, kad Kurso kūrėjai niekada neprašo elektroniniuose laiškuose nurodyti slaptažodžio. Naudotojas yra atsakingas už savo sąskaitos informacijos ir slaptažodžio slaptumą.

 

Privatumo politikos pakeitimai

Kurso kūrėjai turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis Kursais reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal galiojančias teisės aktų nuostatas.

bottom of page